Vorm plus inhoud: een smakelijke contentmix

Goede content draait voor een belangrijk deel om de inhoud. Het woord zegt het immers al. Maar de vorm van je content is minstens zo belangrijk. Hoe zorg je ervoor dat je content niet alleen inhoudelijk klopt, maar er ook nog eens smakelijk uitziet? Vijf toptips om je geschreven content zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Vanzelfsprekend schotel jij je doelgroep fantastische content voor en balanceer je het menu dat je serveert perfect uit. Het heeft even wat tijd gekost (geduld is in dit geval een schone zaak), maar inmiddels voel je feilloos aan wanneer je je contentgerechten kunt opdienen: het originele voorgerecht waarmee de eerste trek van je doelgroep wordt gestild en waarmee zij nieuwsgierig wordt gemaakt naar wat verder nog komen gaat, het sublieme hoofdgerecht dat je doelgroep bij blijft en waarmee je de verwachtingen meer dan waarmaakt, een onverwacht tussendoortje waarmee je verrast enzovoorts.

Kortom, jij hebt het wel begrepen. Met je contentkalender in de hand weet je precies op welk moment je bepaalde brokken content gaat publiceren en welke kanalen je daarbij gaat inzetten. Jij kent je doelgroep als geen ander en andersom weet je doelgroep dat ze van jou fantastische content kan verwachten. Die reputatie heb je inmiddels meer dan waargemaakt.

Vorm is ook belangrijk

Fantastische content is dus content die optimaal aansluit op de wensen en verwachtingen van je doelgroep (die je mogelijk zelf hebt mede-gecreëerd. In that case: good job!). Toch kan content die in beginsel fantastisch is genadeloos van iemands bord glijden, zoals soep die op een plat bord wordt opgediend terwijl een kom toch echt handiger is. De vorm waarin content wordt gegoten is dus ook belangrijk. Zo niet even belangrijk. Waar op te letten?

Tip 1: cut the crap

Heb je 100 woorden gespendeerd aan een boodschap die je bij nader inzien ook wel in 25 woorden kwijt kunt? Dan wordt het tijd om te schrappen. Zodra je in de herhaling begint te vallen, wordt een tekst stroperig en zal een lezer niet direct geneigd zijn om verder te lezen (‘dit heb ik net toch ook al gelezen?’).

Tip 2: neem niets voor vanzelfsprekend aan

Voor jou is jouw product of jouw onderwerp gesneden koek, maar dat geldt niet voor iedereen. Probeer bij het schrijven van je superteksten altijd de persoon voor ogen te houden die voor het eerst met jouw product of onderwerp in aanraking komt. Zoek balans in wat je toelicht of niet, zodat het voor de meer geoefende lezer ook leesbaar blijft. Zit je bijvoorbeeld in het watermanagement, dan hoef je niet uit te leggen wat een dijk is. Voor een peilbesluit is dat alweer anders.

Tip 3: go with the flow

Laat de ene zin logisch overvloeien in de andere en doe hetzelfde met alinea’s. Gebruik signaalwoorden om de verbanden tussen zinnen of alinea’s duidelijk te maken: dus, daarom, … (gevolgtrekking); maar, daarentegen, … (tegenstelling); ook, verder, daarnaast, … (opsomming) enzovoorts. Signaalwoorden vormen het cement van een tekst dat zinnen logisch aan elkaar plakt en de tekst lekkerder leesbaar maakt.

Tip 4: wees concreet

Blijf niet hangen in abstracte vaagheden, maar laat zien wat je bedoelt. Gebruik hierbij eventueel voorbeelden. Met name overheden hebben een reputatie hoog te houden als het gaat om abstract taalgebruik. De zin ‘Het platteland is gebaat bij particuliere impulsen die de leefbaarheid en bereikbaarheid doen toenemen.’ wordt in de volgende formulering bijvoorbeeld een stuk leesbaarder en begrijpelijker: ‘Wanneer gepensioneerden in dorpen op het platteland met hun eigen auto een taxiservice starten, wordt het voor sommige bewoners veel makkelijker om zich van het ene naar het andere dorp te verplaatsen.’ Maar ook bedrijven trappen nog al te vaak in de val van abstract taalgebruik. Weg ermee!

Tip 5: schrijf actief

Dat houdt je tekst niet alleen lekker fris, maar ook persoonlijker omdat de lezer het gevoel heeft dat iemand hem rechtstreeks aangespreekt. Dat hij een concreet persoon tegenover zich heeft. Dit komt minder goed uit de verf in een formulering als ‘Er zal worden onderzocht of…’ Over wie gaat het hier? Wie gaat er onderzoeken dan? Veel beter is een formulering als ‘Wij gaan onderzoeken of…’.

Conclusie: inhoud + vorm = fantastische content. Content die je lekker kunt oplepelen en vervolgens heerlijk kunt laten wegglijden. Op het net zijn nog vele andere tips te vinden, onder meer van David Ogilvy. Hij stelde al in 1982 een lijstje met tips op waarvan de meeste nog steeds van toepassing zijn in het online tijdperk.

Tags: vorm, formulering, leesbaarheid, contentmarketing, doelgroep