Typen

B1-schrijven: wat slim, ik begrijp je!

Waarom publiceren organisaties nog steeds complexe teksten, ondanks de voordelen van B1-schrijven? In deze blog leg ik je dat uit en maak ik het belang van begrijpelijke taal duidelijk.

De Raad van Europa deed onderzoek naar de leesbaarheid van moeilijke en makkelijke teksten. Hieruit bleek dat zowel mensen met een laag taalniveau als met een hoog taalniveau voorkeur hadden voor eenvoudige teksten. Het is daarom opvallend dat de meeste organisaties (met name overheidsinstellingen) hun teksten op C1-niveau schrijven: het op één na hoogste taalniveau. Dat is problematisch, want ongeveer 60 procent van de Nederlandse bevolking begrijpt die teksten niet. Dit deel zal zeer waarschijnlijk een moeilijke tekst niet uitlezen.

Als iedereen graag eenvoudige teksten leest, waarom worden er dan nog steeds complexe teksten geschreven?

Tijd voor een cultuurverandering

Dat komt door gewoonte, status en de heersende cultuur. Een cultuur waarin het goed staat om dure woorden te gebruiken en specialisten status ontlenen aan moeilijke teksten. Die cultuur heerst misschien ook wel in jouw branche. De wetenschap vertelt ons dat intelligentie en een grote woordenschat positief met elkaar zijn verbonden. Als gevolg hiervan hebben veel schrijvers de opvatting moeilijke woorden te moeten gebruiken. Als ze dat niet doen, zijn ze bang dat mensen denken dat er iets mis is met hun intelligentie of opleiding.

Maar hoe gaat dat in de praktijk? Worden schrijvers van moeilijke teksten inderdaad intelligenter gevonden? Amerikaanse psycholoog Daniel Oppenheimer deed hier onderzoek naar. Hij maakte bestaande teksten complexer door makkelijke woorden voor moeilijke te vervangen. Vervolgens moesten lezers de intelligentie van de schrijvers beoordelen. Het bleek dat schrijvers van moeilijke, onbegrijpelijke teksten minder intelligent worden gevonden dan mensen die makkelijke teksten schrijven.

En wat betekent dit voor jouw organisatie?

Jij wilt toch ook het beste voor je klanten? Het is ernstig wanneer je organisatie teksten aan klanten aanbiedt die zij niet begrijpen. Of het nu gaat om informatieve brieven, voorwaarden of contracten: allemaal even impactvol. Als organisatie kan je mensen helpen door begrijpelijke teksten aan te bieden. Alleen dan kun je verschillende lagen van de bevolking aanspreken.

Maar begrijpelijke communicatie is niet alleen fijn voor je klanten. Het zorgt ook voor lagere kosten. Denk maar eens na over deze voordelen:

  • De schrijvers in je organisatie zullen minder fouten maken.
  • Er zullen minder misverstanden zijn.
  • Je klanten zullen minder vragen hebben.
  • Er zullen minder reparatiewerkzaamheden nodig zijn.

Lezers snappen wat je organisatie communiceert, je organisatie kan efficiënter werken en je schrijvers worden intelligent gevonden. Een win-winsituatie dus!

Hoe nu verder?Einstein: if you cant explain it simply you dont understand it well enough

Wanneer je als organisatie teksten in B1 wilt schrijven, denk dan van achter naar voren. Bepaal dus eerst de ontvanger: voor wie schrijf je? Denk daarna goed na over wat je met je tekst wilt bereiken. Dus welke actie verwacht je van je lezer? Als je dat allemaal helder hebt, kun je pas je tekst schrijven. Voordat je gaat zenden kun je je tekst nog checken op begrijpelijkheid. Daar bestaan tools voor, die collega Femke in haar blog uitlegt.

Foto quote Albert Einstein: Blog Gauffin

Over de auteur: Annemarie Cleijpool

Als contentspecialist hou ik me bezig met de vraag: Hoe zorg je ervoor dat een doelgroep zich aangesproken voelt door de juiste content? Ik word blij als ik mijn creativiteit kwijt kan in het schrijven van teksten.

Tags: schrijven voor internet, B1, begrijpelijkheid, redactie, schrijven