Een toetsenbord waarbij de entertoets is vervangen door een blauwe PDF knop