De valkuilen van een losstaande SEO-strategie

Het is een bekend verschijnsel in de wereld van de online content: pagina’s die ‘nog even ge-SEO’d moeten worden’. Dit komt doorgaans voor als een bedrijf besluit dat haar content beter vindbaar moet zijn, en een extern bureau inschakelt voor een SEO-strategie. Ze ontwikkelen richtlijnen en een strategie voor implementatie, die vervolgens uitgevoerd moet gaan worden door de zittende contentmanagers. Nu is dat in de basis natuurlijk geen slecht idee, maar toch loop je vaak tegen enkele praktische bezwaren aan.

Makkelijk beheerbare content versus volledige optimalisatie

Een voorbeeld. (Grote) bedrijven kiezen vaak voor CMS’en als Fatwire of Tridion, omdat deze de mogelijkheid bieden contentblokken te hergebruiken. Dit levert duidelijke voordelen op voor de praktische omgang met deze content: algemeen te gebruiken informatie (zoals tarieven of servicevoorwaarden) kan op één plek beheerd en gewijzigd worden. Vaak betreft dit pagina’s die diep in de site liggen qua niveau. In plaats van tientallen verschillende pagina’s met dezelfde informatie, kan deze vanaf één locatie worden hergebruikt.

De voordelen van deze (veelal dure) systemen worden echter vaak teniet gedaan door een losstaande SEO-strategie. Kleine aanpassingen bij elke unieke pagina, van keywords, woordvolgorde en metadata – hoe summier ook – hebben tot resultaat dat de pagina wellicht iets beter vindbaar wordt, maar daarvoor offer je het eenvoudige beheer op. Een gang van zaken die bij veel contentmanagers tot onvrede leidt.

Integreer je SEO-strategie in plaats van een losstaand traject

Wellicht makelijker gezegd dan gedaan, maar de beste manier om met dit probleem om te gaan is – net als bij duplicate content – om vanaf de allereerste stappen in je contentstrategie SEO er direct een integraal onderdeel van te maken. Stel jezelf kritisch de volgende vraag: is de licht verbeterde vindbaarheid van een pagina die diep in je site verscholen ligt (en vaak te specifieke content kent om bezoekers via zoeksites überhaupt goed van dienst te kunnen zijn) de daarmee gepaard gaande onpraktische en arbeidsintensieve manier van contentbeheer waard?

Nu is het natuurlijk niet altijd mogelijk om deze vraag nog op beleidsniveau te stellen; bijvoorbeeld als er al veel bestaande, niet-zoekmachinevriendelijke content bestaat. Zorg er in dat geval dan wel voor dat de zittende contentmanagers actief betrokken worden bij de nieuwe SEO-strategie. Idealiter kom je dan op een compromis uit: de belangrijke pagina’s waarop een bedrijf gevonden wil worden bestaan volledig uit unieke content, waar de dieper gelegen pagina’s content kunnen hergebruiken. En zelfs als dat streven niet (volledig) gerealiseerd kan worden, creëer je in ieder geval draagvlak voor een losstaande SEO-strategie door degenen die verantwoordelijk gaan worden voor de uitvoering en het beheer ervan er vanaf het begin bij te betrekken. Dit draagvlak – en de daarmee hopelijk ook weggenomen onvrede – is misschien nog wel het meest belangrijk, zelfs als dit een soms omslachtige werkwijze tot resultaat heeft.

Over de auteur: Jorik van der Hoek

Schrijven doe ik al bijna net zo lang als lezen. Vanaf de basisschool schreef ik al voor het schoolkrantje, en tijdens mijn opleiding kwam er ook een fascinatie voor digitale media bij. Bij online communicatie probeer ik altijd naar het totaalplaatje te kijken, zowel qua content (sluit deze blogpost aan bij onze overkoepelende marketingcampagne?) als qua werkwijze (is het SEO-proof maken van duizenden pagina’s de winst in visits waard?).

Tags: contentbeheer, zoekmachineoptimalisatie, draagvlak, strategie0 reacties op dit artikel